Chairman 


Prof. Dr C. Lakshminarasimhan

 

Vice Chairman 


 

Prof. Dr P. N. Raju

 

Secretary


Dr S. Seshadri

  Joint Secretary


  

Dr G. Dharanivasan

Administration Head


 Mr C. Muthunayagam

 DirectorProf. Dr P. Thevanathan

 

 

 

 

 

Shri. D K. Raju

 

 

Shri. G. Venkatramani

   

Dr Shareefa Talha

Coordinator - Nutrition and Dietetics

 

Dr Shanthi Sathappan

 

 

Advisory Board  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr V.V. Subramanian

 

Prof.Dr.K.G. Sivaramakrishnan

 

Prof. Dr T.S. Chandra

Dr K. Kathiravan

 

Dr S. Janarthanan


Dr P. Natarajan

K. Anbazhagan

 

 B. Sridhar